11.10.2022

Projekt širitve proizvodnje 2022 - 2025

Podjetje izvaja projekt širitve proizvodnje. Ki ga delno financira tudi iz Javnega razpis: spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO).

Projekt širitve proizvodnje 2022 - 2025

Projekt: PROIZVODNA HALA BIAL

Trajanje projekta: 5.5.2022 – 25.4.2025

Namen in cilj projekta je povečanje proizvodnih kapacitet za 100% v naslednjih 5 letih in hkrati implementirati najsodobnejše tehnološke rešitve, skladne s strategijo digitalizacije podjetja, kakor tudi s cilji okolijske strategije podjetja.

Cilji projekta:

  • povečane kapacitete proizvodnje
  • nadzorovan in optimiziran proizvodni proces
  • zmanjšane količine porabljenih materialov na enoto končnega izdelka
  • zmanjšane količine porabljene energije na enoto končnega izdelka
  • zmanjšane izpustov emisij v zrak, tla in vode - zmanjšane emisij toplogrednih plinov,
  • povečana kakovost delovnega okolja zaposlenih,
  • povečana dodana vrednost na zaposlenega
  • v skladu z evropskimi in nacionalnimi politikami prispevati k varstvu okolja, h konkurenčnosti in trajnosti

Predmet investicije:

  • Vrednost projekta: 2.186.666,28 EUR
  • Višina sofinanciranja: 874.666,51 EUR

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU.” Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si. Povezava na portal evropskasredstva.si.

Ostale novice

Prelistajte med ostalimi objavami